Dla akcjonariuszy, Cognor - Blachy dachowe
wczytywanie strony

Dla akcjonariuszy

 28 czerwiec 2021
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia
Zarząd COGNOR BLACHY DACHOWE SA [KRS 0000089641] zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia się ze spółką COGNOR HOLDING SA (KRS 0000071799), przy czym COGNOR BLACHY DACHOWE SA będzie spółką przejmowaną, a COGNOR HOLDING SA będzie spółką przejmującą.
Jednocześnie informujemy, że plan połączenia został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej COGNOR BLACHY DACHOWE SA: cognor-blachydachowe.eu.
Z dokumentacją, o której mowa w art. 504 § 2 pkt 2 KSH można  zapoznać się w siedzibie spółki do dnia 9 lipca 2021 r.
27 maja 2021

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia
Zarząd COGNOR BLACHY DACHOWE SA [KRS 0000089641] zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia się ze spółką COGNOR HOLDING SA (KRS 0000071799), przy czym COGNOR BLACHY DACHOWE SA będzie spółką przejmowaną, a COGNOR HOLDING SA będzie spółką przejmującą.
Jednocześnie informujemy, że plan połączenia został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej COGNOR BLACHY DACHOWE SA: cognor-blachydachowe.eu.
Jednocześnie informujemy, że z odpowiednią dokumentacją, o której mowa w art. 504 § 2 pkt 2 KSH można się zapoznać w nie później niż w terminie 1 miesiąca - licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia - w siedzibie spółki.
Plan-polaczenia
Plan-polaczenia-COGH_COGBD-05_2021-zalaczniki

4 stycznia 2021 r


COGNOR BLACHY DACHOWE Spółka akcyjna w Krakowie działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), po raz kolejny (5) wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce.

Ogłoszenie MSiG 1-2021

10 grudnia 2020 r


COGNOR BLACHY DACHOWE Spółka akcyjna w Krakowie działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), po raz kolejny (4) wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce.

Ogłoszenie MSiG 241-2020

18 listopada 2020 r


COGNOR BLACHY DACHOWE Spółka akcyjna w Krakowie działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), po raz kolejny (3) wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce.

Ogłoszenie MSiG 225-2020

26 października 2020 r


COGNOR BLACHY DACHOWE Spółka akcyjna w Krakowie działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), po raz kolejny (2) wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce.

Ogłoszenie MSiG 209-2020

22 września 2020 r


COGNOR BLACHY DACHOWE Spółka akcyjna w Krakowie działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), po raz pierwszy wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce.