Warunki techniczne, Cognor - Blachy dachowe
wczytywanie strony

Warunki techniczne

INSTRUKCJE TECHNICZNE DOTYCZĄCE WYROBÓW Z BLACH 

POWLEKANYCH POWŁOKAMI ORGANICZNYMI ORAZ OCYNKOWYCH I ALUCYNKOWYCH

 

 

 

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

 

 1. Do rozładunku zaleca się stosowanie zawiesi pasowych, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych opakowania i wyrobu.
 2. Szczególnie ostrożnie należy postępować przy ręcznym rozładunku i załadunku. Należy unikać przesuwania arkuszy, aby nie zarysować powierzchni powłoki.

3.W przypadku rozładunku ręcznego arkusze, szczególnie długie, winny być zorientowane pionowo i podtrzymywane co ok. 3 m.

 1. W przypadku konieczności krótkotrwałego usytuowania blach na otwartej przestrzeni (podczas wykonywania robót montażowych), należy  zapewnić pochylenie wzdłuż każdego arkusza celem odprowadzenia wilgoci. Należy zastosować osłonę zapewniającą przewiewność. W czasie przechowywania Wyroby chronić przed szybkimi zmianami wilgotności powietrza i temperatury, które mogą powodować kondensację pary wodnej. Niedotrzymanie tego może być przyczyną wystąpienia plam korozyjnych, białych (blachy ocynkowane) lub czarnych (blachy alucynkowe), oraz uszkodzenia powłoki lakierowanej (blachy powlekane).

5.Przed zamontowaniem blachy na dach, folię ochronną należy bezwzględnie usunąć. Po zakończeniu prac montażowych miejsce prac powinno zostać uprzątnięte tak, aby nie pozostały na nim żadne zanieczyszczenia mogące spowodować uszkodzenie powłoki lakierniczej.

 1. Cięte krawędzie blachy należy prawidłowo zabezpieczyć lakierem, aby uniknąć rdzewienia i łuszczenia się powłoki na krawędzi blachy.
 2. Nie należy przechowywać blach z folią ochronną przez okres dłuższy niż niezbędny do wykonania prac montażowych tj. powyżej 3 tygodni licząc od dnia zakupu. W razie konieczności dłuższego składowania blach (maksymalnie 3 miesiące) należy bezwzględnie usunąć folię ochronną z każdego arkusza, oddzielić arkusze od siebie przekładkami, zapewnić pochylenie celem odprowadzenia wilgoci oraz zastosować osłonę zapewniającą przewiewność. Odległość składowanej blachy od podłoża winna wynosić min. 200 mm . Te same zalecenia należy stosować do blach powlekanych nie zabezpieczonych folią ochronną oraz blach ocynkowanych i alucynkowych.
 3. Na czas transportu Wyroby powinny być zabezpieczone przed zamoknięciem i uszkodzeniem. Blachy ocynkowane należy bezwzględnie zabezpieczyć przed zamoczeniem.

 

CIĘCIE BLACHY

 

 1. Obróbka blachy powinna być wykonywana przy temperaturze powyżej 5° C.
 2. Do cięcia blach pod żadnym pozorem nie wolno używać narzędzi powodujących efekt termiczny, np. szlifierki kątowej.
 3. Stosowanie piły tarczowej jest niedopuszczalne, ponieważ wytwarza ona zbyt wysoką temperaturę oraz powoduje wypalanie powłoki organicznej i cynkowej, co może sprzyjać powstawaniu ognisk korozji.
 4. Do cięcia należy używać nożyc wibracyjnych lub piłki ręcznej do blach,.
 5. Miejsce cięcia blachy należy prawidłowo zabezpieczyć lakierem, aby uniknąć rdzewienia i łuszczenia się powłoki na krawędzi blachy.
 6. W przypadku mechanicznych uszkodzeń powłoki lakierniczej, do poprawek powłok dekoracyjnych należy używać jedynie materiałów zalecanych przez producenta.
 7. Poddanie wyrobów zabezpieczonych folią ochronną działaniu promieniowania słonecznego oraz wilgoci może być powodem uszkodzeń powłoki lakierowanej (spęcherzenia powierzchni, a w następstwie złuszczenie wraz z folią ochronną).

 

KONSERWACJA

 

 1. Utrzymywanie pokrycia dachowego w nienagannym stanie poprzez regularne mycie oraz unikanie kontaktu pokrytej powierzchni z materiałami powodującymi korozję, czy też wysokim poziomem zanieczyszczenia jest warunkiem niezbędnym do zachowania powłoki lakierniczej w dobrym stanie przez długi okres czasu.
 2. Należy zadbać o to, aby sprzęt używany do montażu, mycia i konserwacji był w dobrym stanie i nie powodował żadnych uszkodzeń Wyrobu.
 3. Podczas montażu Wyrobu należy zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić powłoki lakierniczej a po zakończeniu montażu  usunąć wszelkie opiłki, nity, wkręty oraz różne odpady budowlane. Krawędzie cięte (nawet fabrycznie) oraz uszkodzenia powinny być odpowiednio zabezpieczone. Miejsca te nie podlegają gwarancji.
 4. Podczas chodzenia po zamontowanym Wyrobie należy stawiać stopy w dnie fali tak, aby nie powodować odkształceń powierzchni blachy oraz upewnić się, że podeszwy obuwia są utrzymane w czystości. Ostre przedmioty przyczepione do podeszwy są częstą przyczyną uszkodzeń powierzchni Wyrobu.
 5. Zaleca się okresowy przegląd pokrycia dachowego oraz mycie i konserwowanie go przynajmniej raz w roku. Należy czyścić i myć zwłaszcza te miejsca, które nie zostają oczyszczone w sposób naturalny poprzez opady np. powierzchnia pod występami. W przypadku reklamacji Kupujący ma obowiązek udokumentować konserwację.
 6. Do mycia i konserwacji stosować środki specjalnie do tego przeznaczone.
 7. Należy systematycznie naprawiać miejscowe uszkodzenia, które mogą spowodować szybsze zniszczenie pokrycia lub korozje podłoża.

 

Ważnym elementem poprawnego montażu jest zapewnienie właściwej wentylacji przestrzeni pod blachą. Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza od okapu do kalenicy, gdyż przy malej przewiewności podkład i izolacja mogłyby ulec uszkodzeniu, na skutek skraplania się pary wodnej pod powierzchnią blachy.

 

 

Nie stosowanie się do powyższych zaleceń, może być powodem oddalenia ewentualnych reklamacji.