Polityka jakości, Cognor - Blachy dachowe
wczytywanie strony

Polityka jakości

Spółka COGNOR Blachy Dachowe SA w Krakowie

Spółka COGNOR Blachy Dachowe SA w Kraków podejmuje niezmienne i ciągłe działania w celu zaspakajania wymagań naszych Klientów w zakresie pokryć dachowych wykonywanych z blach stalowych ocynkowanych i ocynkowanych powlekanych powłokami organicznymi, pozostałych wyrobów oraz towarów pozostających w naszej ofercie.
Realizujemy powyższe poprzez:

 • stopniowe rozszerzenie oferty o nowe wyroby,
 • utrwalenie wizerunku wyrobów COGNOR Blachy Dachowe SA, jako spełniających wymogi przyjętych norm jakościowych oraz prawnego dopuszczenia do obrotu na rynku wyrobów budowlanych,
 • terminową realizację zamówień,
 • zapewnienie stałej opieki Przedstawicieli Handlowych,
 • wsparcie marketingowe,
 • gwarancje na wyroby powlekane powłokami organicznymi.

Zarząd Spółki COGNOR Blachy Dachowe SA kładzie szczególny nacisk w zakresie rozwoju metod zarządzania jakością, w szczególności poprzez:

 • utrzymanie, ocenę zgodności i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,
 • pełne zaangażowanie wszystkich pracowników do wykonywania założonych zadań,
 • systematyczne szkolenie i doskonalenie kwalifikacji pracowników,
 • systematyczną analizę zadowolenia klientów,
 • zapewnienie niezbędnych zasobów do realizacji strategii i celów jakościowych.

Naszą misją jest być preferowanym dostawcą blaszanych pokryć dachowych o wysokim standardzie oraz taka obsługa klienta, która daje mu pewność, że wybrał właściwy produkt o odpowiedniej cenie, ilości oraz jakości.
Nasza dewiza brzmi:

„NAJWYŻSZY CZAS NA NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ”

Dobre zarządzanie całą sferą działalności, powszechna świadomość i odpowiedzialność za jakość wykonywanych produktów oraz spełnienie oczekiwań i satysfakcji klienta to podstawowe zasady naszej polityki.

Prezes Zarządu Spółki